1
 

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM YARDIMI

Değerli Öğrenciler,
Eğitim yardımı başvurusunda sizden istediğimiz belgeler, sizin başvuru esnasında eğitim başvuru formunda beyan ettiğiniz bilgilerden ibarettir. Amacımız bürokrasi çarkı içinde işlem ve eylemleri uzatmak değil, bilakis eğitim yardımı başvurusunda bulunan siz değerli öğrencilerimiz arasında objektif bir değerlendirme yaparak, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, en kısa sürede işlem ve eylemleri sonuçlandırmaktır. Bu durumun siz değerleri öğrencilerimizin, velilerinizin, kamuoyunun ve kamu vicdanın akıllarda soru işareti bırakmamak amacıyla benimsediğimiz açık, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışının ürünü olduğunu belirterek öğrenim hayatınızda size başarılar dilerim.  

Emin HALEBAK............
Lüleburgaz Belediye Başkanı

1
   
Eğitim yardımı almaya hak kazanan lisans öğrencileri
Eğitim yardımı almaya hak kazanan önlisans öğrencileri
1
Not: 1-50 önlisans,200 lisans,yüksek lisans ve daha üst öğretim gören öğrenci eğitim yardımı almaya hak kazanmıştır.İstenilen belgelerin 19 Aralık 2008 cuma günü mesai saati bitimine kadar belediyemizin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
1
........2-Eğitim Yardımı başvurusu değerlendirilmeleri sonucunda; kırmızı ile işaretlenmiş aynı puana sahip adaylardan not ortalaması yüksek olan adaylar öncelikle değerlendirilir. Aynı puana sahip adaylar arasında yeni kayıt olanların değerlendirilmesi, ÖSYM yerleştirme puanları göz önüne alınarak yapılır. Diğer olsası bir durumda Eğitim Yardım Komisyonunun alacağı karar uygulanır.
........3-Eğitim yardımı talebinde bulunan öğrencilerin başvuru formunda beyan ettikleri bilgilere göre değerlendirme yapılmıştır. Gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen öğrencilerin ve başvuru formunda beyan ettiği bilgileri belgeleyemeyen öğrencilerin başvuruları iptal edilecektir. Bu yüzden yedek olarak ifade edilmiş olan öğrencilerin sitemizi dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Eğitim yardımı talebinde bulunan ancak asil ya da yedek listede yer almayan öğrencilerinde düzenli aralıklarla sitemizi takip etmesini öneririz. Belirtilen sayıya yedek listeden ulaşılamaz ise, puan sırasına göre listedeki diğer adayların başvuruları değerlendirilmeye alınacaktır.

İstenilen Belgeler

 1. Öğrenci Belgesi ve kimlik fotokopisi,
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Nüfus Dairesinden alınacak),
 3. İki adet fotoğraf,
 4. Konut bildirim formu fotokopisi veya ikametgâh ilmühaberi,
 5. Kayıtlı olduğu eğitim kuruluşundan disiplin cezası alıp almadığına dair belge,
 6. Kayıtlı olduğu eğitim kuruluşundan her eğitim-öğretim yılı için güz-bahar döneminde dönem not ortalamasının 4’lü sistemde an az 2.00 ve üzeri, 100’lü sistemde en az 60 ve üzeri olduğunu belgelemesi, (transkript)
 7. Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı,
 8. Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri,
 9. Ailenin gelir beyanı ile ilgili olarak çalışan aile bireyleri için resmi yerlerden alınacak onaylı belgeler, varsa maaş belgesi, vergi levhası veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak emekli aylık belgesi, çalışmayan aile bireyleri için resmi yerlerden kayıtlarının bulunmadığına dair belge,
 10. Ailesinin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
 11. Öğrenci özürlü veya sürekli ilaç kullanıyor ise resim kurum raporu,
 12. Şehit ya da gazi çocuğu ise, şehit ya da gazi çocuğu olduğuna dair belge,
 13. Ailede ciddi bir rahatsızlık var ise resmi kurum raporu,
 14. Ailenize ait araç bulup bulunmadığını ve değerini gösteren belge, ( Trafik Tescil Müdürlüğünden temin ettikten sonra aracı bulunanların araç değerleri kasko bedelleri göz önü alınarak hesaplanır.)
 15. Ailenize ait ev, arsa, tarla, bahçe veya yazlık v.b durumunu ve değerini gösterir belge (Tapu Dairesinden) (Tapu dairesinden ilgili kayıtlardan alındıktan değerleri Belediyemiz Emlak Servisinden alınacaktır.)
 16. Vakıf Bank veya Ziraat Bankası Lüleburgaz Şubesi’nden öğrenci adına alınacak hesap cüzdan fotokopisi,
1

© 2008 Lüleburgaz Belediyesi | Design by: Lüleburgaz Belediyesi Bilgi İşlem Servisi