DUYURULAR
Anasayfa / Haberler / 2016/1 KPSS Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2016/1 KPSS Sonuçlarına İlişkin Duyuru

A-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

ÖSYM tarafından 14/07/2016 tarihinde açıklanan KPSS 2016/1 sonuçları ile Belediyemize yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler;

1- KPSS Atama Başvuru Formu (Eksiksiz olarak doldurulacaktır.)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca tasdik edilmiş sureti kabul edilir) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okunmuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

4- Askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecilli veya muaf olduklarını gösterir belge) Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır.

5- Mal Bildirim Formu (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, arkalı önlü tek sayfa çıktı alınarak imzalı ve kapalı zarf içinde)

6- Kuruma yerleştirildiğine dair ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

8- Nüfus Cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi

9- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu

B- BELGELERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Adayların KPSS Atama Başvuru Formu ile atamaya esas belgeleri 01/08/2016 Pazartesi saat 17:30’a kadar Özerler Mahallesi Hal Sokak adresinde bulunan Lüleburgaz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur

3- Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular Lüleburgaz Belediyesi internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.

KPSS Atama Başvuru Formu’na Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Kamu Personeli Etik Sözleşmesi’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız…

Mal Bildirimi Formu’na Ulaşmak İçin Tıklayınız…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genç Girişimciler Kampı Tamamladı

Global Girişimcilik Haftası programı kapsamında girişim fikri olan gençlere Belediyemiz tarafından Impact Hub Istanbul işbirliği ile ...

LYKA’da İki Eğitim Birden

Global Girişimcilik Haftası programı kapsamında, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi ...

Etkili Konuşma Ve Diksiyon Eğitimi

Güzel ve etkili konuşmak isteyenler için 20-25 Kasım tarihlerinde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde Etkili İletişim ...