Anasayfa / Haberler / Altın Karınca’ya 8 Proje İle Başvurduk

Altın Karınca’ya 8 Proje İle Başvurduk

Kamuoyunda Türkiye’nin en ciddi yerel yönetimler ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri için Marmara Belediyeler Birliği Örnek Belediyecilik Projeleri Yarışması’na belediyemiz tarafından 8 proje ile başvuru yapıldı.

Marmara Belediyeler Birliği, belediyecilik alanındaki iyi uygulamaları, örnek projeleri ödüllendirmeye devam ediyor. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri, belediyelerin uyguladığı başarılı projeleri ödüllendirerek iyi uygulama örneklerinin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını; bu yolla yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu yıl altıncısı düzenlenecek yarışmada Belediyemiz, 5 kategoride 8 proje ile başvurusunu gerçekleştirdi. İşte o kategoriler ve projelerimiz:

Kurumsal Yönetim ve Gelişim kategorisinde;

1) Lüleburgaz için hayata geçirdiği tüm projelerin takibinin yapılmasına olanak sağlayan Proje Yönetim Sistemi

2) Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetimi modelini benimseyen ve bu yönetim modelini değerleri ile bütünleştiren Lüleburgaz Belediyesi’nin; 2011 yılından bu yana performans gerçekleşmelerini interaktif bir ortamda kamuoyu ile paylaştığı Müdürler Sunumu projeleri.

Kültür ve Sanat kategorisinde;

1)“Yaşayanlar arasındaki iletişimi arttıracak ortamı yaratmak” hedefi doğrultusunda yürütülen Mahalle Kahvaltıları

2) Sanatla Lüleburgaz halkını buluşturmak amacıyla Lüleburgaz Belediyesi Uluslar Arası Resim ve Heykel Sempozyumları projeleri.

Toplum Düzeni ve Sosyal Hizmetler kategorisinde;

1) Tarihî ve geleneksel alanlar ve çevrelerine, yeri doldurulamaz evrensel miras oluşturdukları göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen Sokollu Külliyesi Restorasyon Uygulama İşi

2) Çocuklar için programlama, web tasarımı, 3D tasarım, robot tasarımı ve üretimi gibi yeni nesillerin bilişim teknolojilerini “üretim odaklı” kullanmasına yönelik ürün ve projeler geliştirmeyi amaçlayan Bilişim Akademisi projeleri.

Ulaşım ve Altyapı Kategorisinde;

1) Sağlıklı, güvenli, yaşanabilir kent merkezi yaratmak için Kent Çekirdeği Yayalaştırma Projesi,

Ar-Ge ve İnovasyon kategorisinde;

1)Lüleburgaz Belediyesi’nin kentsel yaşam kalitesini korumak amacıyla altyapı, yapılaşma, trafik yönetimi, tapu ve kadastro, vatandaş, kullanım alışkanlıkları vb. bilgileri merkezde toplayabildiği ve toplanan bu bilgilerin analizi ışığında vatandaşa yeni hizmetleri sunabildiği Akıllı Şehir Kullanıcısı (A.Ş.K.) projeleri.