Anasayfa / Haberler / Meclis Toplantısı 3 Nisan’da

Meclis Toplantısı 3 Nisan’da

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Nisan 2018 ayı mutad toplantılarının  Birincisi için, 03/04/2018 Salı  günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokollu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama.

2-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/02/2018 tarih ve 2348 sayılı İmar Plan Değişikliği (357 Ada, 26 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/02/2018 tarih ve 2460 sayılı İmar Plan Değişikliği (448 Ada, 1 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2018 tarih ve 2599 sayılı İmar Plan Değişikliği (116 Ada, 20 Parsel) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2018 tarih ve 2685 sayılı İmar Plan Değişikliği (65 Ada, 34 ve 35 Parseller) konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6-İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/03/2018 tarih ve 2692 sayılı İlave Uygulama İmar Planı konulu evrakın Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-Üç  Encümen Üyesi seçimi.

8-Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

9-İmar Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

10-Sağlık, Çevre Ve Temizlik Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

11-Halkla İlişkiler Ve Kültürel Etkinlikler Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

12-İsimlendirme Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

13-Trafik Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

14-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

15-Demokrasi ve Yönetişim Komisyonuna 5 Üye Seçimi.

16-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 20/03/2018 tarih ve 3623 sayılı Belediye Hizmet Alanları Su Aboneliği konulu yazısının görüşülmesi.

17-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/03/2018 tarih ve 3775 sayılı Nazım İmar Planı Revizyonuna İtiraz konulu yazısının görüşülmesi.

18-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3898 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

19-Tesisler Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3916 sayılı Park İsimlendirmesi konulu yazısının görüşülmesi.

20-Tesisler Müdürlüğünün 27/03/2018 tarih ve 3942 sayılı Estetik Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge konulu yazısının görüşülmesi.

21-Plan Proje Müdürlüğünün 26/03/2018 tarih ve 3926 sayılı IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programının “Turizm Önceliği”nde Proje Sunulması konulu yazısının görüşülmesi.

22-Faaliyet Raporunun sunulması, görüşülmesi ve oylanması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Meclis Toplantısı 4 Temmuz’da

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Temmuz 2017 ayı mutad toplantılarının Birincisi için, ...

Meclis Toplantısı Yarın

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Haziran 2017 ayı mutad toplantılarının birincisi için, ...

Meclis Toplantısı 4 Mayıs’ta

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Mayıs 2017 ayı mutad toplantılarının Birincisi için, ...