Anasayfa / Haberler / Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Toplantısı Yapıldı

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Kasım 2016 ayı mutad toplantılarının ikincisi için aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanıldı.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama.

2 – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğünün 21/10/2016 tarih ve 9122 sayılı 2017 Mali Yılı İdare Performans Programı konulu evrakın Komisyon Raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabulü hususunda karar alındı.

3 – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğünün 21/10/2016 tarih ve 9123 sayılı 2017 Mali Yılı Belediye Bütçesi ile izleyen 2 yılın Gelir-Gider Bütçe tahminleri konulu evrakın Komisyon Raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabulü hususunda karar alındı.

4 – Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Özel Kalem Müdürlüğünün 21/10/2016 tarih ve 9129 sayılı 2017 Mali Yılı Belediye Bütçe Kararnamesi konulu evrakın Komisyon Raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabulü hususunda karar alındı.

5 – İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 9206 sayılı Edirne Bayırı İlave İmar Planı konulu evrakın Komisyon Raporu görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.

6 – Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonuna havale edilen, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 9220 sayılı DSİ ile protokol yapılması konulu evrakın Komisyon Raporu görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.

7 – Trafik Komisyonuna havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün 26/10/2016 tarih ve 9394 sayılı Komisyon Oluşturulması konulu Komisyon Raporunun görüşülüp kabulü hususunda karar alındı.

8 – Özel Kalem Müdürlüğünün 14/11/2016 tarih ve 9839 sayılı Guangzhou Uluslararası İnovasyon Ödülü Çin Programı konulu yazının görüşülüp oy çokluğu ile kabulü hususunda karar alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Meclis Toplantısı Yarın

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Nisan 2017 ayı mutad toplantılarının Birincisi için, ...

Meclis Toplantısı 2 Mart’ta

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Mart 2017 ayı mutad toplantılarının Birincisi için, ...

Meclis Toplantısı 4 Ocak’ta

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden Ocak 2017 ayı mutad toplantılarının Birincisi için, ...