Anasayfa / Haberler / Haydi Lüleburgaz’ı Zirveye Taşımak İçin Oy Ver!

Haydi Lüleburgaz’ı Zirveye Taşımak İçin Oy Ver!

Guangzhou Ödülü olarak bilinen Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü için dünyada 15 aday şehir arasında yer alan Lüleburgaz’a oy ver! Kentini dünyada zirveye taşımak senin elinde!

Guangzhou Ödülü olarak bilinen Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü için aday şehirler arasında Türkiye’den sadece Lüleburgaz var!.. Lüleburgaz 171 şehir ve 301 proje arasından ilk 15’e girmeyi başardı.

31 Ağustos 2016 tarihinde son başvuru yapılan Guangzhou Ödülleri kapsamında Lüleburgaz Belediyesi adına Cinsiyet, Eşitlikçi Yaklaşım ve Yönetici Kadınlar projesi ile başvuru yapılmıştır. Teknik Komite tarafından Lüleburgaz Belediyesi Dünya çapında ilk 15’e giren listede yer almaktadır.

Oy vermek için aşağıdaki OY VER! Butonuna tıklayarak açılan sayfada Lüleburgaz’ı bularak VOTE seçeneğini tıklamanız yeterli…

OY VER!

guangzhou

GUANGZHOU ÖDÜLÜ

Guangzhou Ödülü olarak bilinen Guangzhou Uluslararası Kentsel İnovasyon Ödülü fikri, kentin 2004’teki kuruluşundan bu yana UCLG ile ve 1993’ten bu yana Metropolis ile olan uzun vadeli işbirliğinden ortaya çıkmıştır.

UCLG,  Metropolis  ve  Guangzhou  Belediye  Yönetimi  tarafından  birlikte  verilen  Guangzhou  Ödülü,  kentlerde  ve bölgelerde sosyo-ekonomik ortamı iyileştirmeyi, sürdürülebilirliği  teşvik  etmeyi  ve  böylelikle  vatandaşların  geçim kaynaklarını  artırmaya  yönelik  inovasyonları  ödüllendir meyi amaçlar. İki yılda bir verilen ödül, kamusal sektördeki öne çıkan yenilikçi projeleri ve uygulamaları teşvik eder ve tanır.

İŞTE ADAY ŞEHİRLER

İşte aday şehirler: Addis Ababa (Etiyopya), suncion (Paraguay), Boston (ABD), Brüksel (Belçika), Kopenhag (Danimarka), Jakarta (Endonezya), La Paz (Bolivya), Lüleburgaz (Türkiye), Malang (Endonezya), Menaşe (israil), Qalyubeya (Mısır), Ramallah (Filistin), Songpa-Gu (Kore),Tampere (Finlandiya) ve Tlajomulco De Zuñiga (Meksika)

31 Ağustos 2016 tarihinde son başvuru yapılan Guangzhou Ödülleri kapsamında Lüleburgaz Belediyesi adına Cinsiyet, Eşitlikçi Yaklaşım ve Yönetici Kadınlar projesi ile başvuru yapıldı.

5-8 Aralık 2016 tarihlerinde Guangzhou Uluslararası Kentsel Yenilik Konferansı ve Guangzhou Uluslararası İnovasyon Festivali’ne ev sahipliği yapılacak ve ödüller sahiplerini bulacak.

CİNSİYET , EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM VE YÖNETİCİ KADINLAR PROJEMİZ

Lüleburgaz Belediyesi kent halkına sunacağı hizmetleri planlarken, hizmet sunucularını yani yöneticilerini, temel yetkinliklerinin yanı sıra  pozitif ayrımcılık ilkesi çerçevesinde yerel yönetimde  yönetişim mekanizmasını güçlendirmek, sorumlulukları paylaşmak için mevcut 225 personeli içerisinden seçim yapmıştır. Önemli  idari birimlerden  Yazı İşleri, Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, İmar ve Şehircilik, Kültür ve Sosyal İşler, Özel Kalem ve Gelir Müdürlüğü, idari anlamda kadın yöneticiler tarafından yürütülmekte üst yönetici olarak da Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim,  Kültür ve Sosyal İşler, Gelir, Bilgi İşlem Müdürlükleri ’de kadın belediye başkan yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır.

Lüleburgaz Belediyesi  yönetişim aracını  etkin ve verimli bir şekilde kullanmakta, haftalık olağan toplantıları ile tüm birim müdürlerinin bir araya gelip haftalık değerlendirmenin yapıldığı , belediye hizmetleri ile ilgili olarak  alınması gereken tedbirler ve yapılacak olan iş ve işlemler  karşılıklı müzakere tekniği ile planlanıp uygulanmaktadır.  Yani yönetişim modeli uygulaması ile karar alma ve uygulama, hesap verme, şeffaflık ilkeleri de   yerine getirilmektedir.

Lüleburgaz Belediyesi  2012-2016  yıllarına ait planının yaparken 40 kişilik bir ekip kurmuş bu ekibin %50’sini kadınlardan oluşturmuştur. Belediye yönetimi kadın çalışanlarına göstermiş olduğu bu   eşitlikçi yaklaşım ile  kent halkına da  eşit hizmet sunma  yaklaşımını göstermiştir. Belediye çalışanları  kamuda çalışan diğer çalışanlardan farklı olarak hizmet ettikleri kentin hem  hizmet sunucusu hem de hizmet alıcısıdır. 2012-2016 Stratejik planı hayata geçiren, belediye vizyonunun  gerçekleşmesi için sorumluluk alan ve yöneten ekipte idari anlamda yönetimdeki oransal orak kadının yeri %58 dir.

Karar alma süreçlerinde kadın çalışanlar aktif olarak rol almış, yerelde yönetişim kavramının en etkin  uygulaması gerçekleşmiştir. Kuşkusuz başarıda kadın çalışanların ve yöneticilerin payı büyüktür. Bu kurumdaki  başarı ve  değişim, sosyal olarak toplumda da  çeşitli değişimlere neden olmuştur. 1999-2004 yerel seçimlerinde Lüleburgaz Belediyesinin meclis üyesi  sayısı 25, dir bunların cinsiyete göre dağılımı erkek  sayısı 24, kadın sayısı  1’dir. 2004- 2009 yerel seçimlerinde Lüleburgaz Belediyesinin meclis üyesi  sayısı 25, dir bunların cinsiyete göre dağılımı erkek  sayısı 23, kadın sayısı  2 dir.  2009-2014 seçimlerinde Lüleburgaz Belediyesinin meclis üyesi  sayısı 25’tir. Bunların cinsiyete göre dağılımı erkek  sayısı 20, kadın sayısı  5’tir. 2014-2019 yılında yapılan yerel seçimlerinde Lüleburgaz Belediyesi meclisine toplam 9 kadın meclis üyesi seçilmiştir. Türkiye geneline bakıldığında   2012  yıl verilerine göre bu oran %4,2 iken Lüleburgaz’da  %29 dır. Bu da yerel yönetim açısından büyük bir sıçramadır. 33 meclis üyesinin 9’u kadındır. Kadın meclis üyelerinin her biri mecliste bulunan  komisyonların en az birinde görev almışlardır Belediye meclisinde bulunan  yedi  komisyonundan dördüne ( Plan ve Bütçe Komisyonu, Halkla İlişkiler ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu)kadın meclis üyeleri başkanlık etmektedir. Komisyon başkanlıkları  yüzdesi  erkek meclis üyelerinde  %42,8 , kadın meclis üyelerinde  %57,2’dir) Kadınlar, yerel yönetimde aktif rol alarak sorumluluk yüklenmişlerdir. Bunu sağlayan  önemli  unsur  kurumdaki personel  politikasından ve atamalarından sorumlu  olan (belediye başkanı) üst yöneticinin  izlemiş olduğu kadın politikasıdır. Kadın çalışanların  sorumluluk almadaki cesareti , değişim, gelişim ve yeniliğe olan  isteğinin yanı sıra  az sayıda da olsa daha önceden  idari yönetimde  yer alan  kadın yöneticilerin  rehberlikleri önemli yer tutmaktadır. Bunların yönetim deneyimlerin paylaşmaları, başarıları, dayanışma ve destekleri kadınları cesaretlendirmiştir. Kadın çalışanların  yönetimdeki artışı toplumdaki  yönetici erkek olur algısını da  değiştirmiştir.

Yine  bu uygulama çalışanlar üzerinde pozitif algılanmış, belediye çalışanlarının üye oldukları işçi sendikası yöneticileri yapılan seçimlerde kadın çalışma arkadaşlarını  (Çiğdem Özyürek, Meral Köprülü)sendika temsilcisi olarak seçmiştir. Belediyede çalışan erkek işçi  sayısı 69    kadın işçi 20 sayısı   dır. Kullanılan  oy sayısı 63 geçerli kullanılan oy sayısı 63 olup oyların  %100’nü alarak  sendika baş temsilcisi ve ve iş yeri temsilcisi olmuşlardır. Belediye yönetimi ile yapılan toplu sözleşme müzakerelerine katılıp, kendi adlarına mücadele etme şansı sağlamışlardır. İşçi  haklarını koruma, kollama ve onlar adına mücadele etme olgusunun sadece erkek çalışanlardan olmayacağı bu işi kadınların da yapabileceği gösterilmiştir.

Kısacası kadın politikalarıyla Lüleburgaz Belediyesi üst yönetimi  hem kadınların aktif olarak yaşamda aktif rol almasını sağlamış hem de kamu hizmetlerinin sunumunda  kaliteyi yakalamıştır.