Anasayfa / Haberler / Tarihi Çeşme İçin Alınan Karar

Tarihi Çeşme İçin Alınan Karar

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 10/05/2016 tarih ve 3212 sayılı karar ile İstanbul Caddesi’ndeki tarihi çeşmenin, 1. Grup yapı olduğuna, çeşmeye ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve 2. Öneri restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı Yasanın 10. Maddesi doğrultusunda yapılmasına karar verildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 10/05/2016 tarih ve 3212 sayılı kararı:

Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi, sit alanı dışında, Kocasinan mahallesi, 186 ada, 22 parselde mülkiyeti Kırklareli İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan ve tescilli çeşmeye ait hazırlanan rolöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin değerlendirilmesi istemine ilişkin Kırklareli İl Özel İdaresi’nin 17.03.2016 gün ve 67937919-755.01-E.3184 sayılı yazısı, kurulumuzun (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) 09.02.2016 gün ve 2952 sayılı kararı ile raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, sit alanı dışında, Kocasinan mahallesi, 186 ada, 22 parselde mülkiyeti Kırklareli İl Özel İdaresi adına kayıtlı bulunan ve tescilli çeşmenin Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 1. Grup yapı olduğuna, çeşmeye ait hazırlanan rölöve, restitüsyon ve 2. Öneri restorasyon projesinin uygun olduğuna, uygulamanın 2863 sayılı Yasanın 10. Maddesi doğrultusunda yapılmasına karar verildi.