900 ha’lik alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

27 Nisan 2023

900 ha’lik alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

İlçemiz Belediye sınırları içinde belirlenen yaklaşık 900 ha’lik alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Belediye Meclisinin 11.01.2023 tarih ve 2023/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.  

Belediye Meclisince 11.01.2023 tarih ve 2023/20 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan planlar esas alınarak yapılacak 18. Madde İmar Uygulaması işi ihale edilmiş olup çalışmalara başlanmıştır. 

Bu nedenle, tescile konu olan, tapu kütüğünde kayıtlı taşınmazların imar planı ile getirilen düzene uygun biçimde kullanılmasını sağlayan ve aynı zamanda ve özellikle taşınmaz maliklerinin çıkarlarına uygun olarak taşınmazların yeniden biçimlendirilmesini esas alan bu çalışmanın siz hemşehrilerimiz tarafından benimsenmesi ve olası mağduriyetlerinizin önlenebilmesi önemlidir. 

Bu kapsamda, yapılan 18. Madde İmar Uygulaması çalışmasında siz hemşehrilerimizin talepleri önem arz etmekte olup taleplerinizin tarafımıza iletilmesi yapılan çalışmalarda mağduriyetlerinizin önlenebilmesi açısından önemli olacaktır.  

DİĞER DUYURULAR