Belediye Meclis Toplantısı 1 Eylül 2023'te!

25 Ağustos 2023

Belediye Meclis Toplantısı 1 Eylül 2023'te!

 

            Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Eylül ayı olağan toplantılarının birincisi için, 01.09.2023 Cuma günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 

1) Açılış ve yoklama

2) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 16.08.2023 tarih 90458 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi (Elifnaz DİNÇER) konulu yazısının görüşülmesi.

3) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 18.08.2023 tarih 91130 sayılı Dolu
Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.08.2023 tarih 91617 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

5) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 23.08.2023 tarih 91558 sayılı 2023 Yılı Ücret Tarifesi Revize İşlemleri konulu yazısının görüşülmesi.

6) Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 23.08.2023 tarih 91793 sayılı Kültür ve Sanat Ürünleri A.Ş. Tasfiye Kararı konulu yazısının görüşülmesi.

7) Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 23.08.2023 sayılı 91842 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

8) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.08.2023 tarih 91951 sayılı Plan Notu Eklenmesi Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

9) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.08.2023 tarih 91956 sayılı Bölge Otoparkı Yapımı konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR