İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Anıl SÜLÇEN

İmar ve Şehircilik Müdür V.

Telefon: 02884171012 - Dahili: 2200