Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı
Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı, ilk yapıldığında külliyenin kuzeyinde tabhane ve imaret ile birlikte inşa edilmiştir. 1935 yılında yol geçirilmesi amacıyla yıkılmıştır. Bu gün arasta duvarına bitişik duvar üzerinde ocak ve duvar nişleri, taç kapı ve giriş bölümünün batısında tam olarak ne işe yaradığı anlaşılamayan dikdörtgen bir yapı ayakta kalmıştır.