Belediye Meclis Toplantısı 1 Haziran'da!

26 Mayıs 2023

Belediye Meclis Toplantısı 1 Haziran'da!

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Haziran ayı olağan toplantılarının birincisi için, 01.06.2023 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve yoklama

2- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 08.05.2023 tarih 74600 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 15.05.2023 tarih 76080 sayılı Dolu
Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 15.05.2023 tarih 76091 sayılı Boş
Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77622 sayılı Tahsis (1183 Ada 2 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.05.2023 tarih 77634 sayılı İmar Plan Değişikliği (2103 Ada 4 ve 5 Nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77636 sayılı 2023/31 sayılı Meclis Kararı İle Onaylanan Plan Değişikliğine İtirazlar konulu yazısının görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77637 sayılı 2023/56 Sayılı Meclis Kararına İtiraz konulu yazısının görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77639 sayılı 2023/55 sayılı Meclis Kararına İtiraz konulu yazısının görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77709 sayılı İmar Plan Değişikliği (1846 Ada 85 Nolu Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

11-  Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 24.05.2023 tarih 77843 Sermaye Artırımı (Belediyemize ait Lüleburgaz Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.) konulu yazsının görüşülmesi.

12- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.05.2023 tarih 77967 sayılı İmar Plan Değişikliği (Mera Parselleri) konulu yazısının görüşülmesi.

13- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 25.05.2023 tarih 77923 sayılı 2024 Yılı Teması konulu yazısının görüşülmesi.

14- Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 25.05.2023 tarih 77928 sayılı Ücret Tarifesi Belirlenmesi konulu yazısının görüşülmesi.

15- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ nün 25.05.2023 tarih 77881 sayılı Çöp Sızıntı Suyunun Arıtılması Ücret Tarifesi Güncellenmesi konulu yazısının görüşülmesi.

16- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 25.05.2023 tarih 77464 sayılı Yeni Yapılan Park Alanlarına İsim Verilmesi konulu yazsının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR