Belediye Meclis Toplantısı 2 Ekim 2023'te!

26 Eylül 2023

Belediye Meclis Toplantısı 2 Ekim 2023'te!

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Ekim ayı olağan toplantılarının birincisi için, 02.10.2023 Pazartesi günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1.Açılış ve yoklama

2.Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 20.09.2023 tarih 96088 sayılı 2024 Yılı Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

3.Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nün 20.09.2023 tarih 96181 sayılı 2023 Mali Yılı Ek Ödenek konulu yazısının görüşülmesi.

4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96415 sayılı 11.01.2023 tarih ve 2023/20 sayılı Meclis Kararı ile kesinleşen imar planlarına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

5.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96328 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

6.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96338 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

7.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96346 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

8.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96350 sayılı Başarılı Antrenör Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

9.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96432 sayılı Başarılı Antrenör Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

10.Afet İşleri Müdürlüğü’ nün 22.09.2023 tarih 96469 sayılı Afet İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği konulu yazısının görüşülmesi.

11.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 25.09.2023 tarih 96731 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

12.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 25.09.2023 tarih 96741 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

13.Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 26.09.2023 tarih 96702 sayılı Başarılı Antrenör Ödüllendirilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

14.Zabıta Müdürlüğü’ nün 26.09.2023 tarih 96987 sayılı Ücret Tarifeleri konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR