Belediye Meclis Toplantısı 2 Kasım'da

26 Ekim 2023

Belediye Meclis Toplantısı 2 Kasım'da

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Kasım ayı olağan toplantılarının birincisi için, 02.11.2023 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1.Açılış ve yoklama

2.Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16.10.2023 tarih 100162 sayılı 2024 Mali Yılı İdare Performans Programı konulu yazısının görüşülmesi

3.Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16.10.2023 tarih 100167 sayılı 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi konulu yazısının görüşülmesi.

4.Özel Kalem Müdürlüğü’ nün 16.10.2023 tarih 100166 sayılı 2024 Mali Yıl Bütçesi konulu yazısının görüşülmesi.

5.Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün 23.10.2023 tarih 101273 sayılı Yeni Yapılan Yeşil Alana İsim Verilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

6.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 24.10.20232 tarih 101618 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

7.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.10.2023 tarih 101759 sayılı 2023/111 sayılı Meclis Kararına İtiraz konulu yazısının görüşülmesi.

8.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 tarih 101942 sayılı TOKİ-İmar Planı Teklifi (121 Ada 3-4 ve 122 Ada 7 Nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

9.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 tarih 101950 sayılı Lüleburgaz Yıldızları Tenis Akademisi (LYTA) konulu yazısının görüşülmesi.

10.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 26.10.2023 tarih 101966 sayılı Kamulaştırma (Hafriyat Döküm Sahası) konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR