Belediye Meclis Toplantısı 2 Mart 2023'te

24 Şubat 2023

 

 

 

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Mart ayı olağan toplantılarının birincisi için, 02.03.2023 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1) Açılış ve yoklama

2) Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ nün 20.02.2023 tarih 61516 sayılı Katı Atık Ücret Tarifesinin Güncellenmesi Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

3) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ nün 21.02.2023 tarih 61540 sayılı Su Abone Hizmet Bedeli ve Ücret Tarifesi konulu yazısının görüşülmesi.

4) Zabıta Müdürlüğü’ nün 21.02.2023 tarih 61635 sayılı Meclis İşleri (Tarife Belirlenmesi) konulu yazısının görüşülmesi.

5) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 22.02.2023 tarih 61807 sayılı İmar Planı Yapımı (Hafriyat Döküm Sahası) konulu yazısının görüşülmesi.

6) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 23.02.2023 tarih 62018 sayılı İmar Planı Değişikliği (402 Ada 3 ve 43 Nolu Parseller) konulu yazısının görüşülmesi.

7) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.02.2023 tarih 62114 sayılı :İmar Planı Değişikliği (Park Alanı) konulu yazısının görüşülmesi.

8) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 24.02.2023 tarih 62086 sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

9) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 24.02.2023 tarih 62090 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

 

 

 

 

DİĞER DUYURULAR