BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 3 NİSAN 2023'TE

28 Mart 2023

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 3 NİSAN 2023'TE

 

 

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2023 Nisan ayı olağan toplantılarının birincisi için, 03.04.2023 günü, saat: 10.00’da, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 

 

1 - Açılış ve yoklama

2 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.03.2023 tarih 64050 sayılı Encümen Üye Seçimi konulu yazısının görüşülmesi

3 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.03.2023 tarih 64081 sayılı Yedek Meclis Katibi Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

4 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 09.03.2023 tarih 64083 sayılı İhtisas Komisyonları Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

5 - Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10.03.2023 tarih 64091 sayılı Sağlıklı Kentler Birliği Asil Meclis Üyesi Seçimi konulu yazısının görüşülmesi.

6 - Denetim Komisyonu Raporunun Okunması.

7 - Faaliyet Raporunun sunulması, görüşülmesi, oylanması.

8 - Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 21.03.2023 tarih 65883 sayılı Başarılı Sporcu Ödüllendirilmesi (Eymen YALÇIN) konulu yazısının görüşülmesi.

9 - İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 23.03.2023 tarih 66727 sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

10 - Zabıta Müdürlüğü’ nün 23.03.2023 tarih 66805 sayılı Kapalı Pazar Yeri Semt Merkezi Cumartesi Pazarı Tahsis İşlemleri konulu yazısının görüşülmesi.

11 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.03.2023 tarih 67123 sayılı 2023/31 sayılı Meclis Kararı ile Onaylanan Plan Değişikliğine İtirazlar konulu yazısının görüşülmesi.

12 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.03.2023 tarih 67124 sayılı İmar Planı Değişikliği (1606 ada 1-18-19 ve 20 parseller ) konulu yazısının görüşülmesi.

13 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.03.2023 tarih 67125 sayılı İmar Planı Değişikliği (422 Ada 10 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

14 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.03.2023 tarih 67127 sayılı İmar Planı Değişikliği (Ticaret Alanları) konulu yazısının görüşülmesi.

15 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 24.03.2023 tarih 67135 sayılı Plan Notu Değişikliği (3 Nolu Düzenleme Bölgesi) konulu yazısının görüşülmesi.

16 - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 27.03.2023 tarih 67261 sayılı İmar Planı Değişikliği (582 Ada 39 Parsel ) konulu yazısının görüşülmesi.

17 - Temizlik ve Çevre Müdürlüğü’ nün 27.03.2023 tarih 67253 sayılı Katı Atık Ücret Tarifesinin Güncellenmesi Talebi konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR