Lüleburgaz Belediye Meclis Toplantısı 1 Şubat 2024 Perşembe Günü!

26 Ocak 2024

Lüleburgaz Belediye Meclis Toplantısı 1 Şubat 2024 Perşembe Günü!

Lüleburgaz Belediye Meclisi 5393 Sayılı Yasanın 20. maddesine istinaden 2024 Şubat ayı olağan toplantılarının birincisi için, 01.02.2024 Perşembe günü, saat: 18.00’de, aşağıda gündemde yazılı konuları görüşmek üzere, Sokullu Külliyesi Hamamı Meclis Salonunda toplanacaktır.

 

            Keyfiyet 5393 Sayılı Yasanın 21. maddesine istinaden sayın üyelere ve ilgililere duyurulur.

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve yoklama

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.01.2024 tarih 115912 sayılı İlave Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması konulu yazısının görüşülmesi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.01.2024 tarih 115963 sayılı Kamulaştırma (1699 Ada 1 Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 25.01.2024 tarih 116102 sayılı İmar Planı Değişikliği (1846 Ada 85 Nolu Parsel) konulu yazısının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR